STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA
zawiera informacje sprzed października 2021

aktualna strona jest pod adresem: cfd.sds.pl

O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  Fr. Francis Jordan International School of Salvatorian Formators
List ks. Krzysztofa Wonsa SDS - Kraków, 1 czerwca 2020 [PL, EN, ES, IT]
Międzynarodowe rekolekcje lectio divina 8-16 października 2020 zostały odwołane.
W terminie 8-16 października 2020 odbędą się rekolekcje lectio divina (etapy I-IV).
The International Lectio Divina Retreat October 8 - 16, 2020 has been canceled.
El Retiro Internacional de Lectio Divina del 8 al 16 de octubre de 2020 ha sido cancelado.
Il ritiro internazionale di lectio divina dal 8 al 16 ottobre 2020 è stato cancellato.

Rekolekcje Lectio Divina 9-17 października 2019 – info
Informacja ukazał się w salwatoriańskim biuletynie „Informationes” z grudnia 2019 roku:
Międzynarodowa Szkoła Formatorów Salwatoriańskich - 3. sesja [info-PL]
International School of Salvatorian Formators - 3rd session [info-EN]
Escuela Internacional de Formadores Salvatorianos - 3a sesión [info-ES]

Rekolekcje Lectio Divina 9-17 X 2019 (EN, ES, IT) - nagrania homilii
Nagrania homilii wygłoszonych w czasie rekolekcji, odsyłacze do tekstów i tłumaczeń.

Zbliżać się do Słowa z sercem uległym i... – Piotr Szyrszeń SDS
2019-10-17 - Acercarse a la Palabra con un corazón dócil y orante [ES].
2019-10-17 - To approach the Word with a docile and prayerful heart [EN].
2019-10-17 - Avvicinarsi alla Parola con cuore docile e orante [IT].

Bądźmy wyrozumiali, posłuszni i miłosierni! – Nelson Barbieri SDS
2019-10-16 - Seamos comprensivos, dóciles y misericordiosos! [ES].
2019-10-16 - Let s be understanding, docile and merciful! [EN].
2019-10-16 - Cerchiamo di essere comprensivi, docili e misericordiosi! [IT].

Ku temu, co istotne - Krzysztof Gasperowicz SDS
2019-10-15 - Towards what is essential [EN].
2019-10-15 - Hacia lo que es esencial [ES].
2019-10-15 - Verso ciò che è essenziale [IT].

Centrum, które decyduje o rozwoju lub cofaniu się – Krzysztof Wons SDS
2019-10-14 - Il centro che decide dello sviluppo o del recesso [IT].
2019-10-14 - The center that decides on development or withdrawal [EN].
2019-10-14 - El centro que decide sobre el desarrollo o la retirada [ES].

Kto wierzy w Boga, wraca, aby podziękować i… – Nelson Barbieri SDS
2019-10-13 - El que cree en Dios vuelve a dar gracias y… [ES].
2019-10-13 - He who believes in God gives thanks again and… [EN].
2019-10-13 - Colui che crede in Dio rende grazie ancora e… [IT].

Panie, otwórz wargi moje…! - Rafał Ziajka SDS
2019-10-12 - O Lord, open my lips…! [EN].
2019-10-12 - Señor, abre mis labios…! [ES].
2019-10-12 - Signore, apri le mie labbra…! [IT].

Maryja formuje nas do życia w rytm tego Dziecka – Piotr Szyrszeń SDS
2019-10-11 - María nos forma a vivir al ritmo de este Niño [ES].
2019-10-11 - Mary forms us to live to the rhythm of this Child [EN].
2019-10-11 - Maria ci forma per vivere al ritmo di questo Bambino [IT].

O. Jordan: „Uwielbiaj z całego serca Ducha Świętego…” - Krzysztof Gasperowicz SDS
2019-10-10 - Fr. Jordan: “Honor the Holy Spirit greatly…” [EN].
2019-10-10 - P. Jordan: “Venera con autenticidad al Espíritu Santo…” [ES].
2019-10-10 - P. Jordan: “Venera molto lo Spirito Santo…” [IT].

Najważniejsze jest: kim jestem przed Ojcem - Krzysztof Wons SDS
2019-10-09 - La cosa più importante: chi sono io davanti al Padre [IT].
2019-10-09 - The most important thing: who I am before the Father [EN].
2019-10-09 - Lo más importante: quién soy ante el Padre [ES].

Rekolekcje Lectio Divina 8-16 października 2020 (etapy: II i Pogłębienie - lectio divina ze św. Piotrem. Dzieje Apostolskie)
Międzynarodowe rekolekcje lectio divina 8-16 października 2020 zostały odwołane.
The International Lectio Divina Retreat October 8 - 16, 2020 has been canceled.
El Retiro Internacional de Lectio Divina del 8 al 16 de octubre de 2020 ha sido cancelado.
Il ritiro internazionale di lectio divina dal 8 al 16 ottobre 2020 è stato cancellato.
W terminie 8-16 października 2020 odbędą się rekolekcje lectio divina (etapy I-IV).

A my, gdzie patrzymy? ... - homilia ks. Agustina Van Baelen SDS
Homilia ks. Agustína Van Baelen SDS, sekretarza generalnego salwatorianów, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w czasie Mszy św. inaugurującej drugą sesję dwuletniej Międzynarodowej Szkoły Formatorów Salwatoriańskich [Rzym, 2 czerwca 2019].

International School of Salvatorian Formators - sesja II
W dniach 2-14 czerwca 2019 r. trwa w Rzymie druga sesja Międzynarodowej Szkoły Formatorów Salwatoriańskich. Tematyka jest związana z formacją do konsekracji zakonnej.

[1] [2]  następne
ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl