STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA
zawiera informacje sprzed października 2021

aktualna strona jest pod adresem: cfd.sds.pl

O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  Szkoła Wiary
Ekipy Centrum Badawczego Ezio Aletti z Rzymu i Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów z Krakowa podjęły inicjatywę formacyjną o nazwie „Szkoła Wiary”. W jej ramach podejmujemy rozważania nad prawdami „Credo” w ich ścisłym powiązaniu z życiem i wezwaniami we współczesnym świecie. Rozważania są prowadzone w czterech perspektywach: Słowo Boże - dogmat - życie świętych - sztuka sakralna.

W ramach Szkoły Wiary odbyło się dziewięć spotkań: „Wierzę … Co to znaczy?" (4-6 XII 2009), „Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela” (3-6 VI 2010), „Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba” (23-26 VI 2011), „I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy” (7-10 VI 2012), „Ukrzyżowany za nas, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego” (30 V - 2 VI 2013), „Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca...” (19-22 VI 2014), „Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty” (4-7 VI 2015), „Życie w Duchu Świętym dzisiaj” (16-18 VI 2017), „Życie ludzkie jako życie eucharystyczne” (1-3 VI 2018).


Uświęć je rosą Twojego Ducha… 7-9 maja 2021 - zapowiedź i program
Zapoznaj się z programem sesji! Zaproś innych do skorzystania online! Sesja otwarta.

Uświęć je rosą Twojego Ducha… Duch Święty i sakramenty 7-9 maja 2021
Spotkanie w ramach Szkoły Wiary poprowadzi ks. Krzysztof Porosło, wykładowca teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, archidiecezjalny duszpasterz akademicki w archidiecezji krakowskiej. Zapraszamy do udziału online. Zapoznaj się z programem sesji! Zaproś innych do skorzystania online!

Życie ludzkie jako życie eucharystyczne 1-3 VI 2018 - homilie
2018-06-01 - Owoc, którego Bóg oczekuje: człowieczeństwo przeżywane na sposób Boży.
2018-06-02 - Eucharystia jest doświadczeniem zmartwychwstania!
2018-06-03 - „Ja chcę zdobyć! Nie chcę daru!”. Jezus odpowiada: „Przyjmij Mnie!”

Pragnienie głębi. Z Marko Rupnikiem SJ rozmawia Krzysztof Wons SDS
Marko Rupnik SJ, dyrektor Centrum Aletti w Rzymie, artysta tworzący mozaiki, w rozmowie z Krzysztofem Wonsem SDS dzieli się swoim doświadczeniem duchowym. W dialogu, nagranym w marcu 2017 r., nie brak odniesień do Nowa Jakość Życia

Wierzę w Ducha Świętego, Kościół i sakramenty 4-7 VI 2015 - homilie
homilia 04-06-2015 - Nowy chleb z „nowego snopa” - niezniszczalny pokarm nowego życia.
homilia 05-06-2015 - Oczyścić nasz obraz ojcostwa i ojca, królestwa i króla, Boga... VIDEO
homilia 06-06-2015 - Szukający siebie - zaginą; dający „całe życie swoje” - powstaną.
homilia 07-06-2015 - „Gorsząca” nowość: miłość przebaczająca każdy grzech!.

Dziękujemy Bogu za siedem lat w Szkole Wiary (2009 - 2015)
W dniach 4-7 czerwca 2015 r. odbyło się siódme z rzędu i zamykające ten cykl spotkanie formacyjne w ramach „Szkoły Wiary” (2009-2015). Tę inicjatywę formacyjną Centrum Formacji Duchowej z Krakowa podjęło we współpracy z Centrum Aletti z Rzymu.

„Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca...” 19-22 VI 2014 - homilie
W czasie Szkoły Wiary homilie wygłosili Marko Ivan Rupnik SJ i Ryszard Stankiewicz SDS.
homilia 19-06-2014 - ... ... ....
homilia 20-06-2014 - Być dojrzałym duchowo, to znaczy mieć oko „niepodzielone”.
homilia 21-06-2014 - Być „jak wszyscy inni”, ale nie jak możni tego świata!
homilia 22-06-2014 - Afera: gdy Ewangelia nie przedostaje się do przestrzeni publicznej.

Ukrzyżowany również za nas, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego 30 V- 2 VI 2013 - homilie
Zachęcamy do lektury homilii wygłoszonych w czasie sesji Szkoły Wiary.
homilia 30-05-2013 - Skupieni na swoim „niewiele”, nie odkrywamy Jezusa.
homilia 31-05-2013 - Jej plany i wizja Boga pogrzebane, a Ona zmartwychwstała!
homilia 01-06-2013 - Światu trzeba przyjaciół mądrości, która rodzi się w Sercu Bożym
homilia 02-06-2013 - Słysząc Słowo poruszył się, a inni nadal siedzą.

I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy 7-10 czerwca 2012 - homilie
Zachęcamy do lektury homilii, które wygłosili M.I. Rupnik SJ i R. Stankiewicz SDS.
homilia 07-06-2012 - Tylko z perspektywy tamtego świata rozumiemy naprawdę ten świat.
homilia 08-06-2012 - Święta - „mistrzyni Europy”, bo żyła na wskroś ewangelicznie.
homilia 09-06-2012 - Utracony trzeci składnik, którego brakuje Europie.
homilia 10-06-2012 - Bądźcie przyjaciółmi Ducha Św., by przylgnąć do Chrystusa.

Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba - 23-26 VI 2011 - homilie w czasie Szkoły Wiary
Homilie w czasie Szkoły Wiary wygłosili Marko I. Rupnik SJ i Joachim Stencel SDS.
homilia 23-06-2011 – Kontemplując tajemnicę „Bożego Ciała”
homilia 24-06-2011 – Każde życie jest „wypełnieniem” projektu miłości Boga
homilia 25-06-2011 – Dawać zawsze pierwszeństwo Słowu Boga
homilia 26-06-2011 – Stygmaty pozostaną... Miłość na sposób Triduum Paschalnego

Wierzę Co to znaczy? 4-6 grudnia 2009 - homilie
Zachęcamy do lektury homilii wygłoszonych przez M.I. Rupnika SJ.
homilia 4-12-2009 - Wierzyć – widzieć siebie w łączności z Chrystusem działającym we mnie
homilia 5-12-2009 - Pozwolić, by życie Chrystusa przepływało przez nas i owocowało
homilia 6-12-2009 - Prorok - wskazał grzech i Baranka biorącego na siebie grzech

Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela 3-6 czerwca 2010 - homilie
Zachęcamy do lektury homilii wygłoszonych w czasie sesji przez Marko I. Rupnika SJ.
homilia 03-06-2010 - Otrzymujesz to, czym jesteś: Ciało Chrystusa
homilia 04-06-2010 - Słuchać z sympatią niezrozumiałego Słowa
homilia 05-06-2010 - Bóg zasługuje nie tylko na złoto, ale na wszystko
homilia 06-06-2010 - Tęsknota za miastem, w którym śmierci nie będzie

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl