STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA
zawiera informacje sprzed października 2021

aktualna strona jest pod adresem: cfd.sds.pl

O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  Szkoła Wychowawców WSD
IX edycja Szkoły zakończona
 IX edycja Szkoły Wychowawców dobiegła końca!


Nowy numer Pastores
 Patores 92 (3) 2021 w temacie Samodzielność i posłuszeństwo ukaże się 7 września. Już teraz zachęcamy do przeczytania słowa wstępnego, w którym Kzimierz Pek MIC tłumaczy podjęty temat.

Pastores 91 (2) 2021 – Dojrzałe ojcostwo
W drugim w 2021 roku numerze kwartalnika poświęconego formacji kapłańskiej „Pastores” ukazał się tekst Krzysztofa Wonsa SDS „Józef o ojcowskim sercu”.

Pastores 90 (1) 2021 - Kościół w domu
W pierwszym w 2021 roku numerze kwartalnika poświęconego formacji kapłańskiej „Pastores” ukazał się tekst Krzysztofa Wonsa SDS „Kościół Ducha i duch zamętu”.

Pastores 88 (3) 2020 – Śmierć parafii?
W trzecim w 2020 roku numerze kwartalnika poświęconego formacji kapłańskiej „Pastores” ukazał się tekst Piotra Szyrszenia SDS „Za zasłoną doczesności”.

Ukrzyżowany Pan w centrum formacji - homilia bpa Damiana Bryla
Homilia wygłoszona przez bpa Damiana Bryla na rozpoczęcie drugiego roku zajęć Szkoły Wychowawców WSD Diecezjalnych i Zakonnych 2019-2021 (Kraków, 14 września 2020).

Rozeznawanie w procesie dojrzewania wychowanka 24-26 lutego 2021
Sesję dla wychowawców seminaryjnych i zakonnych: rektorów, ojców duchownych i prefektów, mistrzów nowicjatu i postulatu prowadzą: abp Grzegorz Ryś - metropolita łódzki, przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji; Amedeo Cencini FdCC - ceniony włoski formator, psychoterapeuta, kierownik duchowy; bp Damian Bryl - biskup kaliski, przewodniczący zespołu ds. przygotowania nowych zasad formacji kapłańskiej w Polsce; i członkowie Zespołu ds. wprowadzenia Ratio pro Polonia.

Pan ma moc nas przeprowadzić. Wołajmy do Niego! - bp Damian Bryl
Kraków, 5 marca 2020: nagranie i tekst homilii bpa Damiana Bryla wygłoszonej w czasie sesji „Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj?” (3-5 marca 2020).

Miłosierdzie to dostrzeżenie dobra ukrytego… - bp Piotr Turzyński
Kraków, 9 marca 2020: nagranie i tekst homilii bpa Piotra Turzyńskiego wygłoszonej w czasie IV sesji Szkoły Wychowawców WSD 2019-2021 [poniedziałek 2. tygodnia Wlk. Postu].

Szkoła Wychowawców WSD 2019-2021 - sesja V
W czasie sesji „Wychowanie do wolności i posłuszeństwa” – 9-11 marca 2020 – wykłady prowadzili: bp Piotr Turzyński, Józef Augustyn SJ.

Prymas Polski: Formacja – jak towarzyszyć?
„W całym towarzyszeniu i rozeznawaniu uwaga powinna być skupiona na więzi młodego człowieka z Osobą Jezusa” - mówił abp Wojciech Polak do wychowawców seminaryjnych uczestniczących w sesji formacyjnej w Krakowie [www.prymaspolski.pl].

Homilia abpa Wojciecha Polaka w czasie sesji formacyjno-modlitewnej „Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj?”
„Uwaga skupiona na więzi… z Osobą Jezusa” – homilia abpa Wojciecha Polaka w drugim dniu sesji „Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj?” (3-5 marca 2020).

Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj? 3-5 marca 2020 - info
W dniach 3-5 marca 2020 r. odbyła się sesja formacyjno-modlitewna dla rektorów, ojców duchownych i innych wychowawców seminaryjnych. W części spotkania uczestniczyli abp Wojciech Polak, prymas Polski, i bp Damian Bryl z Komisji ds. Duchowieństwa KEP.

Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj? (MP3) - Amedeo Cencini FdCC, Krzysztof Wons SDS
Najważniejszym celem formacji do kapłaństwa jest, aby prowadziła do wewnętrznego ukształtowania w wychowanku usposobienia i uczuć Do­brego Pasterza. Dlatego konieczna jest praca nad wewnętrznymi me­cha­nizmami wychowanka, także nad tymi, których nie jest świa­do­my, za­równo na poziomie zmysłów, doznań, emocji, jak i uczuć, prag­nień, namiętności. Chodzi bowiem o wychowanie integralne, które do­cie­rać będzie do wszystkich zasobów i ran osoby, do wszystkich sfer jej oso­bowości, (...).

Z taką intensywnością i naturalnością, że…
Kraków, 3 marca 2020: nagranie i tekst homilii, którą Amedeo Cencini FdCC wygłosił w czasie sesji „Jak towarzyszyć w formacji seminaryjnej dzisiaj?” (3-5 marca 2020).

[1] [2] [3]  następne
ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl