STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA
zawiera informacje sprzed października 2021

aktualna strona jest pod adresem: cfd.sds.pl

O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  Zeszyty Formacji Duchowej
Asceza i dyscyplina (ZFD nr 93)
Jak pozwolić odsłaniać w sobie piękno?
Co czynić, aby piękno naszego człowieczeństwa, piękno naszej osoby stawało się transparentne?
Co wspólnego ma piękno z ascezą i dyscypliną?
 
o. Amedeo Cencini wskazuje drogę piękna, którą chrześcijaństwo podążało od początku. Droga piękna - via pulchritudinis - jest powszechnym powołaniem. Powszechnym czyli dla każdego, dla Ciebie i dla mnie też. Ma też swoje sprawdzone ścieżki. Na dwie z nich zwraca uwagę Autor. Czy o nich zapomnieliśmy? A może są jednak nadal aktualne, ważne, potrzebne. Odkryjmy na nowo ascezę i dyscyplinę.

Dekalog - nowy Zeszyt Formacji Duchowej
 Nasza zażyłość z dziesięcioma przykazaniami w dużej mierze zależałe od naszej zażyłości ze świętymi stronicami Biblii. Gotowości do słuchania dekalogu, zależy od zażyłości ze słowem Boga i  miłości w relacji z Bogiem.

Siostra Joanna Nowińska, autorka rozważań, zwraca uwagę, że zanim Bóg przekazał przykazania, najpierw budował bliskość z Mojżeszem i dał mu poznać swoje Imię. Historia relacji Boga z Mojżeszem i przekazanie mu dziesięciu przykazań przypomina nam, „jak rozwijać z Nim przyjaźń, a właściwie jak On, Bóg, prowadzi, kształtuje przyjaźń z człowiekiem”. Przykazania stają się zrozumiałe w relacji przyjaźni z Bogiem. Poza relacją przyjaźni postrzegane są jako zimne, niezrozumiałe prawo, ciężar trudny do uniesienia.

Zeszyty Formacji Duchowej nr 91: Opatrzność Boża stworzyła mnie – Piotr Szyrszeń SDS
W 91. numerze ZFD publikujemy treści, którymi Piotr Szyrszeń SDS podzielił się w czasie sesji Szkoły Duchowości Ojca Jordana „Opatrzność Boża stworzyła mnie” (12-14 VI 2020).
#ZJordanemKuBeatyfikacji

Zeszyty Formacji Duchowej nr 90: „I będę mówił do jej serca”. Księga Ozeasza – ks. Waldemar Chrostowski
Treści publikowane w 90. numerze ZFD to pokłosie sesji „«I będę mówił do jej serca». Księga Proroka Ozeasza”, którą prowadził ks. Waldemar Chrostowski (23-25 III 2007).

Zeszyty Formacji Duchowej w 2021 roku - tematyka i warunki prenumeraty
Autorami „Zeszytów Formacji Duchowej” w 2021 roku są: ks. Waldemar Chrostowski (90), Piotr Szyrszeń SDS (91), Joanna Nowińska SM (92) i Amedeo Cencini FdCC (93).

Zeszyty Formacji Duchowej nr 89: Czas próby. Zachowaj ład serca - Bogusław Szpakowski SAC
W 89. numerze ZFD publikujemy treści, które Bogusław Szpakowski SAC przygotował z myślą o uczestnikach sesji formacyjnej „Czas próby. Zachowaj ład serca” (27-29 X 2020).

Zeszyty Formacji Duchowej nr 88: Wsłuchaj się w życie - Stanisław Morgalla SJ
W 88. numerze ZFD publikujemy treści, którymi Stanisław Morgalla SJ podzielił się w czasie sesji Szkoły Kierownictwa Duchowego „Wsłuchaj się w Życie!” (30 VIII - 1 IX 2019).

Zeszyty Formacji Duchowej nr 87: Wielkie pytania Kościoła - abp Grzegorz Ryś
W 87. numerze ZFD publikujemy treści, którymi abp Grzegorz Ryś podzielił się w czasie sesji „Wielkie pytania Kościoła. Pierwszy List do Koryntian” (31 VIII - 2 IX 2018).

Zeszyty Formacji Duchowej nr 86: Jak radzić sobie z gniewem? - bp Janusz Mastalski
W 86. numerze ZFD publikujemy treści, którymi bp Janusz Mastalski podzielił się w czasie sesji „Jak radzić sobie z gniewem?” w CFD w Krakowie (15-17 XI 2019).

Przewodnik po Rekolekcjach Lectio Divina. Zeszyt 6 - abp Grzegorz Ryś, Krzysztof Wons SDS

Zeszyty Formacji Duchowej w 2020 roku - tematyka i warunki prenumeraty
Autorami „Zeszytów Formacji Duchowej” w 2020 r. są: bp Janusz Mastalski (86), abp Grzegorz Ryś (87), Stanisław Morgalla SJ (88) i Bogusław Szpakowski SAC (89).

Zeszyty Formacji Duchowej nr 85: Rady ewangeliczne przeżywane w Duchu - Raniero Cantalamessa OFMCap
W 85. numerze ZFD publikujemy treści, którymi Raniero Cantalamessa OFMCap podzielił się w czasie sesji „Śluby przeżywane według Ducha” w CFD w Krakowie (31 V - 2 VI 2015).

Zeszyty Formacji Duchowej nr 84: Dojrzałość w relacjach - Mateusz Roman Hinc OFMCap
W 84. numerze ZFD publikujemy treści, którymi Mateusz Roman Hinc OFMCap, podzielił się w czasie sesji „Dojrzałość w relacjach” w CFD w Krakowie (2-4 XI 2018).

Zeszyty Formacji Duchowej nr 83: Przekazywanie wiary. Drugi List św. Pawła Apostoła do Tymoteusza - abp Grzegorz Ryś
W 83. numerze ZFD publikujemy treści, którymi abp Grzegorz Ryś podzielił się w czasie sesji „Paweł i Tymoteusz: wychowanie do dojrzałej wiary. 2 Tm” w CFD w Krakowie (1-3 IX 2017).

Zeszyty Formacji Duchowej nr 82: Sakrament pojednania i kierownictwo duchowe - ks. Krzysztof Grzywocz
W 82. numerze ZFD publikujemy treści, którymi ks. Krzysztof Grzywocz podzielił się w czasie sesji „Sakrament pojednania a kierownictwo duchowe” w CFD w Krakowie (5-7 IV 2002).

[1] [2] [3]  następne
ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl