STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA
zawiera informacje sprzed października 2021

aktualna strona jest pod adresem: cfd.sds.pl

O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  Zgłoszenia na rekolekcje i sesje ...


Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w spotkaniu organizowanym w Centrum Formacji Duchowej? W zależności o rodzaju spotkania ważne są inne szczegóły zgłoszenia. Poniżej zamieszczamy wszystkie potrzebne informacje

Zgłoszenia uczestnictwa w sesji trzydniowej

Zgłoszenia uczestnictwa w sesji weekendowej (od piątku do niedzieli) można nadesłać korzystając z formularza zgłoszenia umieszczonego na stronie internetowej przy każdej sesji, listownie lub drogą elektroniczną. Adresy znajdują się poniżej.

Potrzebne są wtedy następujące dane: imię i nazwisko, wiek, wykonywany zawód, adres zamieszkania, dokładnie wskazana sesja, w której osoba chce uczestniczyć.

Do zgłoszenia przesłanego drogą listową prosimy dołączyć kopertę ze znaczkiem, byśmy mogli odesłać potwierdzenie przyjęcia na wybraną sesję.

Istnieje mozliwość uczestnictwa na kilka sposobów:
- pełne uczestnictwo: z zamieszkaniem w naszym Centrum i korzystaniem z posiłków;
- dochodzenie na spotkanie: osoby mieszkające na stałe w Krakowie lub korzystające z gościnności znajomych, które uczestniczą w konferencjach / wprowadzeniach do modlitwy zachowując klimat milczenia, ale nie korzystają z posiłków.

Wysokość ofiary zależy od sposobu uczestnictwa w spotkaniu oraz od rodzaju pokoju, z którego będziemy korzystać. Jeśli sesje prowadzi osoba spoza Polski koszta dla każdego sposobu są nieco wyższe.

Zgłoszenie na Ćwiczenia Ignacjańskie

Udział w Ćwiczeniach jest możliwy po wcześniejszym przesłaniu na nasz adres wypełnionego Kwestionariusza. Można go nadesłać korzystając z formularza zgłoszenia umieszczonego na stronie internetowej, listownie lub drogą elektroniczną. W przypadku przesłania drogą pocztową prosimy również o dołączenie koperty ze znaczkiem dla odesłania odpowiedzi.

W rekolekcjach istnieje tylko jedna możliwość uczestnictwa: uczestnictwo z zamieszkaniem i wyżywieniem na miejscu. Ofiary za pobyt zależą od standardu zajmowanego pokoju.

Zgłoszenie na Rekolekcje Lectio Divina

Udział w Rekolekcjach jest możliwy po wcześniejszym przesłaniu na nasz adres wypełnionego Kwestionariusza. Można go nadesłać korzystając z formularza zgłoszenia umieszczonego na stronie internetowej, listownie lub drogą elektroniczną. W przypadku przesłania drogą pocztową prosimy również o dołączenie koperty ze znaczkiem dla odesłania odpowiedzi.

W rekolekcjach istnieje tylko jedna możliwość uczestnictwa: uczestnictwo z zamieszkaniem i wyżywieniem na miejscu. Ofiary za pobyt zależą od standardu zajmowanego pokoju.

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl