STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA * STRONA ARCHIWALNA
zawiera informacje sprzed października 2021

aktualna strona jest pod adresem: cfd.sds.pl

O CFD AKTUALNOSCI PROGRAM KONTAKT DOM W TRZEBINI Słowo na jutro   Do medytacji   

  Zeszyty Formacji Duchowej nr 20 - Wybory i decyzje ...


Zeszyty Formacji Duchowej
nr 20

 

 

Wybory i decyzje

 

 

 

Spis treści

Poszukiwania w wierze:

o. Włodzimierz Zatorski OSB, Kładę przed wami życie i śmierć... Wybierajcie (Pwt 30,15-20)
o. Marek Raczkiewicz CSsR, Wybór szczęścia według Ojców Kościoła
Aneta Kania, Osiem przeszkód na drodze rozeznania duchowego
o. Herbert Alphonso SJ, Powołanie osobiste
o. Amedeo Cencini FdCC, Znaki rozpoznania powołania (1)
o. Tomasz Oleniacz SJ, Rachunek sumienia i kierownictwo duchowe w procesie rozeznawania
Wiesława Stefan, Przygotowanie do decyzji o małżeństwie
ks. Jerzy Olszówka SDS, Wolność i wybory moralne
ks. Marek Dziewiecki, Uzależnienia a podejmowanie decyzji
Kinga Gierula, Decyzja należy do nas

Rozmowy:

Rozmowa z Księciem Księstwa Liechtenstein, Hansem Adamem II Liechtenstein: "Staram się w woli Bożej rozpoznać mój obowiązek"
Rozmowa z o. Anselmem Grünem OSB, Powołanie zawsze pochodzi od Boga

Szkoła Modlitwy:

ks. Krzysztof Wons SDS, Wybór Jezusa i kontemplacja ewangeliczna
br. Lorenzo Saraceno (kameduła), Emaus - "ikona" lectio divina Lectio divina do Łk 24, 13-35

Świadectwa:

ks. Ireneusz Czech SDS, Bóg pragnie kierować moim życiem
kl. Szymon Szepietowski SDS, Pierwsze i drugie zakochanie
Siostry Serafitki - juniorystki, Odkrycie i wdzięczność

*** *** ***

Od Redakcji

Umiejętność podejmowania wyborów i decyzji jest niewątpliwie jedną z ważniejszych oznak dojrzałego człowieka, który potrafi mądrze rozeznawać obiektywne wartości, nie waha się stanąć po ich stronie, poświęcić dla nich własnego życia, biorąc za nie odpowiedzialność. Tymczasem wydaje się, że żyjemy w czasach, w których dorosły człowiek wobec życiowych wyborów i decyzji nierzadko zachowuje się jak bezradne dziecko.

W opinii wielu, współczesne pokolenie jest dzieckiem "kultury niezdecydowania". Idąc za obserwacjami A. Cenciniego, można się pokusić o krótki opis tego zjawiska.üSą osoby, które nie posiadają w sobie daru wewnętrznego oglądu, nie potrafią odczytywać obiektywnych wartości, nie widzą otaczających ich wyzwań czasu. Dzieje üię tak dlatego, że żyją w zawężonej perspektywie własnych spraw, trosk i pasji skoncentrowanych wyłącznie na własnych potrzebach emocjonalnych. Zniewoleni przez ciasną perspektywę patrzenia na życie nie są zdolni do obiektywnego rozeznawania i przyjęcia wartości, które mogłyby stać się rzeczywistym źródłem ich życiowych energii i rozwoju. Innym razem spotykamy osoby, które ufają jedynie swojemu wyczuciu, z góry zakładając, że jest ono jedynym i nieomylnym punktem odniesienia. Nie potrafią zostawić siebie, wyjść poza kryterium subiektywnego patrzenia na własne życie. "Odznaczają się delikatnością słonia, postępują niezręcznie i szorstko przechodzą dalej, niemal miażdżąc i zaprzepaszczając niezliczone okazje rozeznania, jakie każdego dnia oferuje im życie" (A. Cencini). Noszą w sobie "syndrom Piotrusia" (D. Kiley), który boi się dorosnąć, ponieważ boi się odpowiedzialności za życie. Wiara jedynie we własne wyczucie wydaje się rodzajem mechanizmu obronnego przed podjęciem nowych wyzwań i rzeczywistych wyborów życiowych. W przeciwieństwie do tych osób są z kolei inne, które bardzo dużo myślą, rozmyślają nad decyzją, "nieskończenie rozeznają" i "przeżuwają", lecz nie dochodzą do wyboru. Istnieje jakiś "zator" w nich samych, który sprawia, że decyzje wielokrotnie rozważane w umyśle, przeżywane w sercu nie docierają do sfery ich wolnych decyzji. I są wreszcie osoby, które działają bez refleksji, nie tylko "zrobią zanim pomyślą", ale także nie rozmyślają nad tym, co zrobiły. Są narażone na ciągłe powielanie swych błędów, ponieważ cenią jedynie gorączkowe działanie i bardzo w nie wierzą; boją się kwestionowania swoich działań i stronią od ich weryfikacji.

Jak wychowywać do dojrzałych wyborów i decyzji? Czy wystarczy stworzyć odpowiednie struktury dyscypliny, zastosować zewnętrzne czynniki "stymulacji", aby człowiek nauczył się dobrze wybierać? Czy wystarczy jedynie wskazywać na prawdziwe wartości, aby osoba wybrała je i stanęła za nimi całym swoim życiem? Oczywiście nie. Nie wystarczy kierować osobą zewnętrznie,ôaby nauczyła się wybierać całym umysłem, całym sercem. Tak samo poznanie tego, co naprawdę dobre i obiektywnie wartościowe samo przez się nie oznacza, że dana osoba za tym pójdzie. Należy pomagać osobom w podprowadzaniu ich do świadomego wejścia w doświadczenie wyboru i decyzji. Jak? Przez wychowywanie osoby do poznania rzeczywistego świata wartości, do poznania siebie samej, pomagając uwolnić się jej od tego, co przeszkadza wybrać prawdziwe dobro, i aby mogła wybrać je radykalnie - całym umysłem, sercem i wolą, zgodnie z tym, czego pragnie Bóg. W tak rozumianej pomocy można być jedynie pośrednikiem. Nie można decydować i wybierać za drugą. Można natomiast zachęcać osobę do świadomego rozeznawania, towarzyszyć jej i wspólnie z nią weryfikować wybór.

Trzeba także zauważyć, że sam moment wyboru i decyzji kryje w sobie wielką wartość. Staje się dla człowieka momentem strategicznym nie tylko dlatego, że może dokonać ważnego kroku w swoim życiu, wejść w nowy etap drogi, nadać jej nowy kierunek, ale również dlatego, że doświadczenie wyboru, w które wchodzi, pozwala poznać jej samą siebie, wyzwania, które stawia przed nią wybierany ideał, a także nowe perspektywy dla jej życia. Świadomie przeżywany wybór pozwala osobie spotkać się i skonfrontować siebie z problemami i napięciami, jak również z osobistym bogactwem i możliwościami, które w niej żyją. Uświadamia sobie w ten sposób, że życie jest wezwaniem, że to co nowe, związane jest z wysiłkiem, że nie szukanie kompromisów czy wygody, lecz radykalne wybory są jej prawdziwym powołaniem (A. Cencini).

Ufamy, że niniejszy numer "Zeszytów Formacji Duchowej" choć w części spełni rolę pośrednika w rozeznawaniu podejmowanych wyborów i decyzji, i będzie światłem we właściwym czasie, dla tych którzy poszukują pomocy w aktualnym rozeznawaniu wyboru.

Rubrykę "Poszukiwania" otwiera artykuł o. Włodzimierza Zatorskiego OSB, który prowadzi nas do samego źródła naszych wyborów: do Słowa Bożego. Słuchanie Słowa Bożego jest podstawowym warunkiem w rozeznawaniu decyzji zgodnych z wolą Bożą. Słowo zawsze stawia przed nami drogę życia, przestrzega przed drogą śmierci i mówi: "wybieraj życie". Pytanie na wskroś egzystencjalne, to pytanie o szczęcie. Jak wybierać, aby wybrać to, co jest rzeczywistym szczęściem? O. Marek Raczkiewicz CSsR w artykule "Wybór szczęścia według Ojców Kościoła" zachęca nas, abyśmy szukali także odpowiedzi na nasze pytanie w mądrości Ojców Kościoła. Aneta Kania streszcza naukę starożytnych ojców o ośmiu demonach i ośmiu przeszkodach, jakie może spotykać człowiek na drodze rozeznania duchowego. O. Herbret Alphonso SJ daje nam cenny materiał do głębszej refleksji nad wartością osobistego powołania. Tłumaczy, czym ono jest i wskazuje na głęboką potrzebę odkrycia go we własnym życiu. O. Amedeo Cencini FdCC wskazuje na znaki, którymi należy się kierować w rozeznawaniu powołania. Jest to cenny "materiał programowy" mogący posłużyć jako rodzaj przewodnika dla wychowawców, kierowników duchowych i nie tylko. O. Tomasz Oleniacz SJ zatrzymuje nas przy temacie rachunku sumienia i kierownictwa duchowego. Pokazuje ich szczególne znaczenie w procesie rozeznawania. Wiesława Stefan w artykule "Przygotowanie do decyzji o małżeństwie" pokazuje, w jaki sposób doświadczenia z przeszłości - dzieciństwa, młodości - mogą mieć wpływ na decyzję o małżeństwie i na postawy życiowe. Omawia jednocześnie warunki i kryteria dobrego rozeznania decyzji o małżeństwie. W rubryce "Poszukiwania" znajdziemy też artykuły o tematyce egzystencjalno-moralnej. Ks. Jerzy Olszówka SDS omawia kwestię wyboru i ludzkiej wolności z punktu widzenia nauki chrześcijańskiej. Ks. Marek Dziewiecki podejmuje trudne zagadnienie: "Uzależnienia, a podejmowanie decyzji". Kinga Gierula zwraca uwagę na rolę i wpływ mass mediów na kształtowanie postaw wobec świata wartości.

W następnej rubryce redakcja "Zeszytów" przygotowała rozmowy z osobami znanymi ze swojego zaangażowania w życiu publicznym i kościelnym. Specjalnie dla naszych Czytelników przyjął zaproszenie do rozmowy książę Księstwa Liechtenstein, Hans Adam II Liechtenstein, który dzieląc się osobistym doświadczeniem monarchy, pokazuje w jaki sposób w życiu osobistym i społecznym stara się kierować i żyć zgodnie z hierarchią wartości ludzkich i duchowych. O. Anselm Grün OSB został zapytany o podstawowe dylematy współczesnego człowieka poszukującego swojego powołania i miejsca w świecie.

Rubrykę "Szkoła modlitwy Słowem Bożym" otwiera propozycja kontemplacji ewangelicznej przygotowa przez ks. Krzysztofa Wonsa SDS. Jest to zaproszenie do przemodlenia i odnowienia wyboru Jezusa w osobistym życiu i powołaniu. Kolejne rozważanie, przygotowane przez Lorenzo Saraceno, kamedułę, jest próbą ukazania klasycznej lektury tekstu biblijnego zgłębianego w duchu "lectio divina".

Ostatnią część 20. numeru "Zeszytów" wypełniają trzy świadectwa związane z tematem rozeznawania, powołania i wyboru. Swoim doświadczeniem dzielą się ks. Ireneusz Czech SDS, kl. Szymon Szepietowski SDS i siostry Serafitki.

Wierzymy, że w artykułach proponowanych w "Zeszytach", rozmowach i świadectwach, wielu znajdzie dla siebie zachętę, rodzaj towarzyszenia i weryfikacji dla własnych wyborów i decyzji.

w imieniu Redakcji
Krzysztof Wons SDS

--------------------------------------------------------------------------------

Redakcja Zeszytów Formacji Duchowej
ul. św. Jacka 16; 30-364 Kraków
tel. +48 12 269 2397; fax +48 12 254 6060, tel. kom. +48 694 448 170
[w dni powszednie godz. 8.30-12.00, 14.00-17.30, 18.00-19.00]
e-mail:
zeszyty@salwatorianie.pl

ZGŁOSZENIEPOLITYKA PRYWATNOSCI
Copyright - CFD.Salwatorianie.pl